function ChangeDisplay() { var fSwitchOn = document.getElementById("firstSliderOn"); var fSwitchOff = document.getElementById("firstSliderOff"); var sSwitchOn = document.getElementById("secondSliderOn"); var sSwitchOff = document.getElementById("secondSliderOff"); var imgOn = document.getElementById("firstDisplayON"); var imgOff = document.getElementById("firstDisplayOFF"); var tableOne = document.getElementById("tableOne"); var tableTwo = document.getElementById("tableTwo"); var tableThree = document.getElementById("tableThree"); var buttonsOneTable = document.getElementById("buttonsOneTable"); var buttonsTwoTable = document.getElementById("buttonsTwoTable"); var buttonsThreeTable = document.getElementById("buttonsThreeTable"); var fDisplayOnText = document.getElementById("firstDisplayONText"); var rp3000xtSection = document.getElementById("rp3000xtSection"); if(fSwitchOn.style.display === "none") { fSwitchOn.style.display = "blok"; fSwitchOff.style.display = "žiadne"; sSwitchOn.style.display = "žiadne"; sSwitchOff.style.display = "blok"; imgOn.style.display = "blok"; imgOff.style.display = "žiadne"; tableOne.style.display = "žiadne"; tableTwo.style.display = "blok"; tableThree.style.display = "žiadny"; buttonsOneTable.style.display = "žiadne"; buttonsTwoTable.style.display = "blok"; buttonsThreeTable.style.display = "žiadne"; rp3000xtSection.style.display = "žiadne"; fDisplayOnText.style.display = "blok"; } else { fSwitchOn.style.display = "none"; fSwitchOff.style.display = "blok"; sSwitchOn.style.display = "žiadne"; sSwitchOff.style.display = "žiadne"; imgOn.style.display = "žiadny"; imgOff.style.display = "blok"; tableOne.style.display = "blok"; tableTwo.style.display = "žiadny"; tableThree.style.display = "žiadny"; buttonsOneTable.style.display = "blok"; buttonsTwoTable.style.display = "žiadne"; buttonsThreeTable.style.display = "žiadne"; rp3000xtSection.style.display = "flex"; fDisplayOnText.style.display = "žiadne"; } }
function ChangeSecondDisplay() { var sSwitchOn = document.getElementById("secondSliderOn"); var sSwitchOff = document.getElementById("secondSliderOff"); var tableOne = document.getElementById("tableOne"); var tableTwo = document.getElementById("tableTwo"); var tableThree = document.getElementById("tableThree"); var buttonsOneTable = document.getElementById("buttonsOneTable"); var buttonsTwoTable = document.getElementById("buttonsTwoTable"); var buttonsThreeTable = document.getElementById("buttonsThreeTable"); if(sSwitchOn.style.display === "none") { sSwitchOn.style.display = "blok"; sSwitchOff.style.display = "žiadne"; tableOne.style.display = "žiadne"; tableTwo.style.display = "žiadny"; tableThree.style.display = "blok"; buttonsOneTable.style.display = "žiadne"; buttonsTwoTable.style.display = "žiadne"; buttonsThreeTable.style.display = "blok"; } else { sSwitchOn.style.display = "none"; sSwitchOff.style.display = "blok"; tableOne.style.display = "žiadne"; tableTwo.style.display = "blok"; tableThree.style.display = "žiadny"; buttonsOneTable.style.display = "žiadne"; buttonsTwoTable.style.display = "blok"; buttonsThreeTable.style.display = "žiadne"; } }

Prepínač automatického prevodu (ATS)

DTSC

DTSC-200A
Ovládač automatického prevodu
Auto-Start/ Stop
Automatická / manuálna prevádzka
Vzdialený štart
Otvorený prenos prechodu
Oneskorený prechod
Uzavretý prechodový transfer
Aplikácia sieťového generátora
Sieťový generátor, generátor-generátor, sieťové aplikácie
True RMS snímanie napätia
Skutočné RMS snímanie prúdu a výkonu
Monitorovanie vo fáze (kontrola synchronizácie) pre všetky typy prechodov
voľne konfigurovateľné diskrétne I/O
Nastaviteľné časovače
Výber zdroja
Blokovanie prenosu / návratu
Predĺžená rovnobežka
Načítať prístrešok a obnoviť
Rutina na cvičenie motora (zaťaženie/bez zaťaženia) s plne nastaviteľným intervalom
Vnútorné blokovanie ističa využívajúce diskrétne vstupy na detekciu polohy ističa
Konfigurácia PC a konfigurácia displeja
ochrana heslom
Záznam udalostí
Programovateľné logické funkcie eliminujú reléovú logiku alebo PLC
CANopen / Modbus RTU
špecifikácia produktu

Automatic Transfer Switch (ATS) Controller - DTSC-200A

The DTSC-200A (Digital Transfer Switch Control) controls the transfer of electrical power from one source to another for hospitals, data centers, office buildings, manufacturing plants and similar where lights out is not an option. The extremely versatile DTSC-200A ATS controller is easily configured for a wide range of automatic transfer switch applications including Main-Gen, Gen-Gen or Main-Main systems using circuit breakers or latch-ing contactors. Source transfer can be performed as open, delayed, or closed transition with in-phase monitor-ing (synch check) that can be enabled for all transition types to ensure safe transfer. The closed transition over-lap time can be limited to less than 100ms for momentary, make-before-break transfers, or extended indefinitely for paralleling via discrete input. “Custom” features like transfer inhibit, source selection, load shed/restore, ele-vator pre-signal and engine test programs come standard.

Príslušenstvo

USB

USB konfiguračné rozhranie

Konfiguračné rozhranie USB portu. Strana PC/laptopu je oddelená od strany jednotky Woodward galvanickou izoláciou.

Only needed for DTSC-50 and the old DTSC-200. The DTSC-200A works via a market standard USB-Mini connection. 

 

číslo dielu: 5417-1251

sk_SKSlovak