ประหยัดเวลา

Standardization

ผู้ผลิตตัวควบคุมส่วนใหญ่ขายคุณสมบัติ [ซอฟต์แวร์] เพิ่มเติมจำนวนมาก Standardization to a minimum of part numbers, to reduce variants to bottom line save time!

ผลประโยชน์ของคุณ:

  • your service has always a suitable controller available
  • training and knowledge on one standard controller
  • no need to purchase [software] features
  • Standardized control boxes that works with every make of engine, generator, breaker and even inverters.
  • แอปพลิเคชั่นที่ซับซ้อนมาก จัดการด้วยการควบคุมมาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องแก้ไขซอฟต์แวร์!
   [เช่น. สนามบิน, ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่, โรงไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหนัก, กังหันไอน้ำหรือกังหันก๊าซ]
  • Reduces need for PLC,  distributed modules and wiring
  • extremely versatile & flexible controls allow a standardization, directly reduces efforts
   [=Infinite applications]
  • one device makes planning extremely simple
   3D  CAD planning & switchboard remains the same – independent of the application

Simplified Configuration and Commissioning 

  • plug & play USB connection to easYgen3000XT is fast and will save time
   [USB connection to LS-5 via USB adapter]
  • On-Site configurable control modules with purpose-built software for all prime energy sources
  • remote control directly on each device, via secure cloud interfacing gateways
   [if activated]
Simulation for complex projects

a fully functional software simulation will save a lot of time and money during the commissioning phase

Drop-In Replacement

  • legacy easYgen 3000 systems can get upgraded with a fit, form and functional replacement
  • the former easYgen3000 Series dating back more than a decade can simply get upgraded with a parameter conversion tool
   [standard function in our ‘Toolkit’ software]
thThai