function ChangeDisplay() { var fSwitchOn = document.getElementById("firstSliderOn"); var fSwitchOff = document.getElementById("firstSliderOff"); var sSwitchOn = document.getElementById("secondSliderOn"); var sSwitchOff = document.getElementById("secondSliderOff"); var imgOn = document.getElementById("firstDisplayON"); var imgOff = document.getElementById("firstDisplayOFF"); var tableOne = document.getElementById("tableOne"); var tableTwo = document.getElementById("tableTwo"); var tableThree = document.getElementById("tableThree"); var buttonsOneTable = document.getElementById("buttonsOneTable"); var buttonsTwoTable = document.getElementById("buttonsTwoTable"); var buttonsThreeTable = document.getElementById("buttonsThreeTable"); var fDisplayOnText = document.getElementById("firstDisplayONText"); var rp3000xtSection = document.getElementById("rp3000xtSection"); if(fSwitchOn.style.display === "няма") { fSwitchOn.style.display = "блок"; fSwitchOff.style.display = "няма"; sSwitchOn.style.display = "няма"; sSwitchOff.style.display = "блокиране"; imgOn.style.display = "блокиране"; imgOff.style.display = "няма"; tableOne.style.display = "няма"; tableTwo.style.display = "блок"; tableThree.style.display = "няма"; buttonsOneTable.style.display = "няма"; buttonsTwoTable.style.display = "блокиране"; buttonsThreeTable.style.display = "няма"; rp3000xtSection.style.display = "няма"; fDisplayOnText.style.display = "блокиране"; } else { fSwitchOn.style.display = "няма"; fSwitchOff.style.display = "блокиране"; sSwitchOn.style.display = "няма"; sSwitchOff.style.display = "няма"; imgOn.style.display = "няма"; imgOff.style.display = "блокиране"; tableOne.style.display = "блок"; tableTwo.style.display = "няма"; tableThree.style.display = "няма"; buttonsOneTable.style.display = "блокиране"; buttonsTwoTable.style.display = "няма"; buttonsThreeTable.style.display = "няма"; rp3000xtSection.style.display = "flex"; fDisplayOnText.style.display = "няма"; } }
function ChangeSecondDisplay() { var sSwitchOn = document.getElementById("secondSliderOn"); var sSwitchOff = document.getElementById("secondSliderOff"); var tableOne = document.getElementById("tableOne"); var tableTwo = document.getElementById("tableTwo"); var tableThree = document.getElementById("tableThree"); var buttonsOneTable = document.getElementById("buttonsOneTable"); var buttonsTwoTable = document.getElementById("buttonsTwoTable"); var buttonsThreeTable = document.getElementById("buttonsThreeTable"); if(sSwitchOn.style.display === "няма") { sSwitchOn.style.display = "блок"; sSwitchOff.style.display = "няма"; tableOne.style.display = "няма"; tableTwo.style.display = "няма"; tableThree.style.display = "блок"; buttonsOneTable.style.display = "няма"; buttonsTwoTable.style.display = "няма"; buttonsThreeTable.style.display = "блокиране"; } else { sSwitchOn.style.display = "няма"; sSwitchOff.style.display = "блокиране"; tableOne.style.display = "няма"; tableTwo.style.display = "блок"; tableThree.style.display = "няма"; buttonsOneTable.style.display = "няма"; buttonsTwoTable.style.display = "блокиране"; buttonsThreeTable.style.display = "няма"; } }
MFR300

Измерване и защита

Измервателен преобразувател и защитно устройство за еднофазни и трифазни захранващи системи.

    • свържете PLC чрез CAN шина
    • използвайте релета за натискане на команди и за управление на прекъсвач

Измерване

easYprotec 1410MFR300
Функции
3 входа за истинско RMS напрежение
3 истински RMS токови входа
Клас 0,5 точност на измерване
Конфигурируеми настройки за изключване/контрол
Конфигурируеми таймери за забавяне за
индивидуални аларми (0,02 до 300,00 s)
4 конфигурируеми релета (превключване)24
1 реле „Готов за работа“.
Превключваща релейна логика
2 kWh броячи (макс. 1012 kWh)
Броячи 2 kvarh (макс. 1012 kvarh)
CANopen / Modbus комуникация
Конфигурира се чрез CAN шина / RS-485
/ Сервизен порт (USB/RS-232)
Конфигурира се чрез сервизен порт (USB / RS-232)
Защита
Свръх/ниско напрежение (59/27)
Над-/ниска честота (81O/U)
Асиметрия на напрежението (47)
Претоварване (32)
Положителен/отрицателен товар (32R/F)
Небалансирано натоварване (46)
Фазово изместване (78)
Свръхток (50/51)
df/dt (ROCOF)
Заземяване
QV мониторинг
Увеличаване на напрежението
Свободно конфигурируемо зависимо от времето наблюдение на поднапрежение за: FRT (преминаване на повреда)

MFR-300 Multifunction Relay / Measuring Transducer with CANopen / Modbus Communication

The MFR 300 is a measuring transducer for monitoring single- and three-phase power systems. The MFR 300 has both voltage and current inputs for measuring an electrical power source. A digital processor makes it possible to accurately to measure true RMS values, regardless of harmonics, transients or disturbing pulses. The primary measured and calculated values are transmitted via CANopen / Modbus protocol to a supervisory control system.
The MFR 300 performs monitoring functions for mains decoupling, including four freely configurable time-dependent undervoltage monitoring functions for FRT (fault ride-through).
The primary measured values of voltage and current are used to calculate the real, reactive, and apparent power and the power factor (cosphi) values.

Аксесоари

Configuration Software

Инструментариум

конфигурация чрез стандартния софтуерен инструментариум на Woodward.

USB

USB интерфейс за конфигурация

Интерфейс за конфигурация на USB порт. Страната на компютъра/лаптопа е отделена от страната на модула Woodward чрез галванична изолация.

 

номер на част: 5417-1251

bg_BGBulgarian