function ChangeDisplay() { var fSwitchOn = document.getElementById("firstSliderOn"); var fSwitchOff = document.getElementById("firstSliderOff"); var sSwitchOn = document.getElementById("secondSliderOn"); var sSwitchOff = document.getElementById("secondSliderOff"); var imgOn = document.getElementById("firstDisplayON"); var imgOff = document.getElementById("firstDisplayOFF"); var tableOne = document.getElementById("tableOne"); var tableTwo = document.getElementById("tableTwo"); var tableThree = document.getElementById("tableThree"); var buttonsOneTable = document.getElementById("buttonsOneTable"); var buttonsTwoTable = document.getElementById("buttonsTwoTable"); var buttonsThreeTable = document.getElementById("buttonsThreeTable"); var fDisplayOnText = document.getElementById("firstDisplayONText"); var rp3000xtSection = document.getElementById("rp3000xtSection"); if(fSwitchOn.style.display === "няма") { fSwitchOn.style.display = "блок"; fSwitchOff.style.display = "няма"; sSwitchOn.style.display = "няма"; sSwitchOff.style.display = "блокиране"; imgOn.style.display = "блокиране"; imgOff.style.display = "няма"; tableOne.style.display = "няма"; tableTwo.style.display = "блок"; tableThree.style.display = "няма"; buttonsOneTable.style.display = "няма"; buttonsTwoTable.style.display = "блокиране"; buttonsThreeTable.style.display = "няма"; rp3000xtSection.style.display = "няма"; fDisplayOnText.style.display = "блокиране"; } else { fSwitchOn.style.display = "няма"; fSwitchOff.style.display = "блокиране"; sSwitchOn.style.display = "няма"; sSwitchOff.style.display = "няма"; imgOn.style.display = "няма"; imgOff.style.display = "блокиране"; tableOne.style.display = "блок"; tableTwo.style.display = "няма"; tableThree.style.display = "няма"; buttonsOneTable.style.display = "блокиране"; buttonsTwoTable.style.display = "няма"; buttonsThreeTable.style.display = "няма"; rp3000xtSection.style.display = "flex"; fDisplayOnText.style.display = "няма"; } }
function ChangeSecondDisplay() { var sSwitchOn = document.getElementById("secondSliderOn"); var sSwitchOff = document.getElementById("secondSliderOff"); var tableOne = document.getElementById("tableOne"); var tableTwo = document.getElementById("tableTwo"); var tableThree = document.getElementById("tableThree"); var buttonsOneTable = document.getElementById("buttonsOneTable"); var buttonsTwoTable = document.getElementById("buttonsTwoTable"); var buttonsThreeTable = document.getElementById("buttonsThreeTable"); if(sSwitchOn.style.display === "няма") { sSwitchOn.style.display = "блок"; sSwitchOff.style.display = "няма"; tableOne.style.display = "няма"; tableTwo.style.display = "няма"; tableThree.style.display = "блок"; buttonsOneTable.style.display = "няма"; buttonsTwoTable.style.display = "няма"; buttonsThreeTable.style.display = "блокиране"; } else { sSwitchOn.style.display = "няма"; sSwitchOff.style.display = "блокиране"; tableOne.style.display = "няма"; tableTwo.style.display = "блок"; tableThree.style.display = "няма"; buttonsOneTable.style.display = "няма"; buttonsTwoTable.style.display = "блокиране"; buttonsThreeTable.style.display = "няма"; } }
MFR300

Измерване и защита

Измервателен преобразувател и защитно устройство за еднофазни и трифазни захранващи системи.

    • свържете PLC чрез CAN шина
    • използвайте релета за натискане на команди и за управление на прекъсвач

Измерване

easYprotec 1410MFR300
Функции
3 входа за истинско RMS напрежение
3 истински RMS токови входа
Клас 0,5 точност на измерване
Конфигурируеми настройки за изключване/контрол
Конфигурируеми таймери за забавяне за
индивидуални аларми (0,02 до 300,00 s)
4 конфигурируеми релета (превключване)24
1 реле „Готов за работа“.
Превключваща релейна логика
2 kWh броячи (макс. 1012 kWh)
Броячи 2 kvarh (макс. 1012 kvarh)
CANopen / Modbus комуникация
Конфигурира се чрез CAN шина / RS-485
/ Сервизен порт (USB/RS-232)
Конфигурира се чрез сервизен порт (USB / RS-232)
Защита
Свръх/ниско напрежение (59/27)
Над-/ниска честота (81O/U)
Асиметрия на напрежението (47)
Претоварване (32)
Положителен/отрицателен товар (32R/F)
Небалансирано натоварване (46)
Фазово изместване (78)
Свръхток (50/51)
df/dt (ROCOF)
Заземяване
QV мониторинг
Увеличаване на напрежението
Свободно конфигурируемо зависимо от времето наблюдение на поднапрежение за: FRT (преминаване на повреда)

Аксесоари

Configuration Software

Инструментариум

конфигурация чрез стандартния софтуерен инструментариум на Woodward.

USB

USB интерфейс за конфигурация

Интерфейс за конфигурация на USB порт. Страната на компютъра/лаптопа е отделена от страната на модула Woodward чрез галванична изолация.

 

номер на част: 5417-1251

bg_BGBulgarian