ελεγκτής διακόπτη

Απεικόνιση

Breaker Controller

Το LS-6 απαιτεί οθόνη απομακρυσμένου πίνακα

LS-6_display_02
LS-521LS-522LS-6 XT
πιθανός αριθμός διακοπτών122
συμβατό με easYgen3400XT και 3500XT (απαιτείται αναθεώρηση λογισμικού >2.10.x)
συμβατό με τον ελεγκτή ομάδας
συγχρονισμός προς τα εμπρός και προς τα πίσω
έλεγχος τμήματος για την κατανομή φορτίου
remotely selectable breaker transition modes: Open, Closed, Interchange, Indefinite parallel.
Μετάβαση κλειστού διακόπτη (σύντομη παράλληλη
<100ms)
στοιχεία προστασίας (συμπεριλαμβανομένου του ROCOF, της μετατόπισης φάσης και των εύκαμπτων ορίων
για προσαρμοσμένη προστασία)
Διεπαφή RS-485 για τηλεχειρισμό και οπτικοποίηση
Χαρτογράφηση Telegram
Διεπαφή CAN για τηλεχειρισμό και οπτικοποίηση
Διεπαφή Ethernet για τηλεχειρισμό και οπτικοποίηση (* Απαιτείται ESENET) (* Απαιτείται ESENET)
περιττό CAN + Ethernet (* EKS CAN Fiber) (* EKS CAN Fiber)
περιττό Ethernet + Ethernet
λειτουργία ελέγχου συγχρονισμού χωρίς easyYgen3000XT
αντιστάθμιση γωνίας φάσης
μέγιστοι διακόπτες στην εφαρμογή (συμπ. ελεγκτής ομάδας και easyYgen3000XT)78412801632
μέγιστοι διακόπτες (χωρίς ελεγκτή ομάδας)163264
maximum gensets (with group controller)496496496
maximum gensets (without group controller)323232
προσαρμοσμένη λογική με ρυθμιζόμενα I/Os "LogicsManager"βασικόςβασικόςενισχυμένη
προσαρμοσμένη λογική με "AnalogManger"
προσαρμοσμένοι συναγερμοί
προσαρμόσιμη οθόνη HMI (με RP-
3000XT)
διαμόρφωση μέσωΚαλώδιο DPC-USBΚαλώδιο DPC-USBτυπικό USB ή Ethernet
προσδιορισμός προϊόντοςπροσδιορισμός προϊόντοςπροσδιορισμός προϊόντος
breaker controller without display
LS-511LS-512LS-6 XT
πιθανός αριθμός διακοπτών122
συμβατό με easYgen3400XT και 3500XT (απαιτείται αναθεώρηση λογισμικού >2.10.x)
συμβατό με τον ελεγκτή ομάδας
συγχρονισμός προς τα εμπρός και προς τα πίσω
έλεγχος τμήματος για την κατανομή φορτίου
remotely selectable breaker transition modes: Open, Closed, Interchange, Indefinite parallel.
Μετάβαση κλειστού διακόπτη (σύντομη παράλληλη
<100ms)
στοιχεία προστασίας (συμπεριλαμβανομένου του ROCOF, της μετατόπισης φάσης και των εύκαμπτων ορίων
για προσαρμοσμένη προστασία)
Διεπαφή RS-485 για τηλεχειρισμό και οπτικοποίηση
Χαρτογράφηση Telegram
Διεπαφή CAN για τηλεχειρισμό και οπτικοποίηση
Διεπαφή Ethernet για τηλεχειρισμό και οπτικοποίηση (* Απαιτείται ESENET) (* Απαιτείται ESENET)
περιττό CAN + Ethernet (* EKS CAN Fiber) (* EKS CAN Fiber)
περιττό Ethernet + Ethernet
λειτουργία ελέγχου συγχρονισμού χωρίς easyYgen3000XT
αντιστάθμιση γωνίας φάσης
μέγιστοι διακόπτες στην εφαρμογή (συμπ. ελεγκτής ομάδας και easyYgen3000XT)78412801632
μέγιστοι διακόπτες (χωρίς ελεγκτή ομάδας)163264
maximum gensets (with group controller)496496496
maximum gensets (without group controller)323232
προσαρμοσμένη λογική με ρυθμιζόμενα I/Os "LogicsManager"βασικόςβασικόςενισχυμένη
προσαρμοσμένη λογική με "AnalogManger"
προσαρμοσμένοι συναγερμοί
προσαρμόσιμη οθόνη HMI (με RP-
3000XT)
διαμόρφωση μέσωΚαλώδιο DPC-USBΚαλώδιο DPC-USBτυπικό USB ή Ethernet
προσδιορισμός προϊόντοςπροσδιορισμός προϊόντοςπροσδιορισμός προϊόντος
elGreek