Oändliga applikationer

Kraftgenererande enheter

ett nästan oändligt utbud av applikationer via ett brett utbud av kraftgenereringsenheter

  • ånga / gasturbin
  • diesel-/gasgenerator
  • vattenkraft
  • synkrona och asynkrona generatortyper stöds

 

Lösningar efter applikation

Mångsidigheten och flexibiliteten möjliggör ett nästan oändligt användningsområde  

  • reservkraft t.ex. stormarknader (med bakåtsynkronisering)
  • datacenter, sjukhus, flygplatser, stora industrianläggningar, …
  • flera nätanslutningar (synkroniserade)
  • flera synkroniserade grupp- och slipsbrytare
  • samgenerering
  • kraftvärmeverk
  • primär effekt av dieselgeneratorer
  • primärkraft med turbiner
  • Marine & Ship power
  • Uthyrningsenheter
  • Mikronät och hybridtillämpningar
ComAp or Deif serve microgrid applications as well.
ComAp or Deif offer similar solutions for complex applications.
sv_SESwedish